Grammatika versben

El van már temetve ama korcs bennünket,
Nem ficamítja ki többé az eszünket,
Hacsak fel nem támad hetedszer is, mint a
Regényhőst életre hozza egy csöpp tinta.
Nosza, még a többit, ami nem fér főben,
Temessük el ím e kolerás időben;
Mert a nyelvnek is van pestises járványa,
Ha nem volna, csinál doktora, bábája.

Mi a nyelvet rontja, az a legfőbb veszély:
Hogy még a paraszt is mind magyarul beszél.
Grammatikát nem tud, hiába csináljuk,
Mégis egyre darál, egyre fecseg szájuk.
Ugy beszél mint apja, nem halad a korral,
Nemes oltvány helyett él ösi vackorral;
Azt se tudja: ki, mi; azt is összevéti;
Három szál fonal az íge pászmán néki.
Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik,
Gyermeke ha csínt tesz, mondja megverődik;
Szóval annyi bűne, amennyi mondása:
Ez a paraszt beszéd nagy isten-csapása.

Törvény kell a nyelvnek, mert különben elvész
Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész,
Az a három, négyszáz tudós képviselő,
Kik egy-egy indítványt sürűn hoznak elő,
Sőt nem is indítványt, mert törvénnyé kenik:
Önnön bogarába szerelmes mindenik:
Ez az ás és-t leli olyan iszonyatnak,
Hogy talán a szószt is nevezi mártatnak;
Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget,
Hogy ettől a hideg ki nem lél bennünket;
Más az oly és olyan különbségin épűl
S megöli a bűnöst könyörűlet nélkül;
Harmadik máglyára itélne valakit,
Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit;
Van, ki dühös egy-egy régi jámbor szóra;
Mit vétett? ki tudná! nem tetszik az orra;
Van ki írt száz könyvet, s kérkedik hogy soha
Egybe sem tevé ez ártatlan szót: noha!

                          * * *

A nyelvet már 1861-ben is védték, kikben erre a készség és vágy felbuzgott. Nekik és róluk írta ezt a verset Arany János. Valamiért ő kevésbé féltette azt a nyelvet, amit nála jobban kevesen műveltek és használtak.

A nyelvet ma is sokan féltik, tán nem is tudva, féltésükkel és szabályaikkal mennyit ártanak neki. A nyelvészek és nyelvművelők manapság is folyó vitájának termését szedi össze az alábbi oldal. Tanulságos olvasmány.

 A nyelvművelés kártékonyságáról és ármánykodásáról


Nem veszi komolyan a Google ezt a UFO dolgot. A 66 éve történtekre, vagy nem történtekre egy kis játékkal emlékezik, de ennek végén az ufonauta maga összeszedi a sérült UFO darabjait és gyorsan távozik. Az viszont lehet, hogy az ufók műve, hogy a játékról csak egy kicsit darabos videót tudtam elkapni, így aztán a ló ki is maradt belőle, pedig olyan szépen néz ki az ablakon.

A 130 éve született Franz Kafkára emlékezik a Google mai doodle-ja. Tulajdonképpen egész vidám rajzzal. Kafka sötét hangulatú írásaihoz képest mindenképpen.161 éve született a jellegzetes, kicsit szürreális, álomvilágot idéző épületeiről híres katalán építész. Legismertebb művét a barcelonai Sagrada Famíliát 1882 óta építik. A mai Google doodlera viszont nem fogunk ennyi ideig emlékezni.A remek animáció mellé ezúttal remek zene is társul.96 éve született Ella Fitzgerald, talán az egyik legismertebb dzsesszénekesnő. Luis Armstronggal közösen találták ki, vagy legalábbis terjesztették el a szkettelést. Álljon itt egy Budapesten készült felvétele is.Ezzel a nyalka huszárral köszönti a Google nemzeti ünnepünket. A hirtelen jött zimankó miatt huszárt eredetiben ma úgysem fogunk látni, örüljünk ennek a képnek helyette.540 éve született Kopernikusz, aki jó nagy felfordulást csinált az addigi világkép gyökeres átalakításával. Azóta mi keringünk a Nap körül, és nem ő körülöttünk. Nagy változás volt ez, és nem is ment könnyen az elfogadtatása, maga Kopernikusz is csak számítási eljárásnak mondta a tanait, hogy ne legyen ellentmondásban a vallási dogmákkal. Még a közel száz évvel Kopernikusz után született Giordano Bruno és Galilei is komoly bajba került a heliocentrikus világkép hirdetése miatt.

A Google most szerényen magát is a középpontba helyezi, de azért jó, ha tudjuk, továbbra is a Nap körül keringünk!

Népszerűek